Общи условия


Oбщи условия в My Optis

 • MyOptis e система за онлайн изследвания, която Ви дава възможност като потребител да изразите мнението си относно различни продукти и услуги, които ползвате. Попълването на анкетите не изисква предварителна подготовка от Ваша страна, а е свързано с предоставяне на Вашите лични виждания, разбирания, оценки и нагласи по конкретни теми.
 • Тази система Ви позволява, изразявайки мнението си, да печелите точки, които в последствие да заменяте с ваучери за покупка на продукти от големи търговски обекти.
 • Броят на точките се определя в зависимост от дължината и сложността на попълване на анкетата, като изрично ще бъдете уведомени за това. Ето точките, които дава една средно трудна анкета, в зависимост от времето за попълване:
          
Време за попълване
                
Брой точки
             
Равностойност в лева
До 5 минути 5 0,50 лв.
6-10 минути 10 1,00 лв.
11-15 минути 15 1,50 лв.
16-20 минути 20 2,00 лв.
Над 20 минути 25 2,50 лв.
 • Всеки участник има възможност да следи натрупания брой точки към момента, както и точките, които е получил за всяко едно от  изследванията, в които вече е участвал.
 • За да замените точките си с ваучер за пазаруване, трябва да съберете минимум 100 точки, което е равностойно на ваучер от 10 лв.
 • След достигане на 100 точки, имате право да си поискате възнаграждението. Ако решите, бихте могли да изчакате да съберете още точки, за да ги замените за ваучер на по-голяма стойност.
 • Заявяването на възнаграждението става директно от Вашия профил – „Вземи ваучер“. За да получите заявените от Вас ваучери, е необходимо да предоставите имената си и актуален адрес за доставка. Всички ваучери биват изплащани през първата седмица на всеки месец. Например, ако заявите ваучер през месец Януари, ще го получите през първата седмица на месец Февруари.
 • За всяко изследване, което стартираме, Вие ще бъдете уведомен чрез имейл-покана, както и чрез Вашия личен профил. В поканата ще има линк за участие в анкетата, продължителност на анкетата, максимален брой точки, които може да получите, тема на изследването.
 • Участието в нашите проучвания е абсолютно доброволно. Вие сте свободни да се оттеглите от нашия панел във всеки един момент. Можете да поискате частично или цялостно изтриване на Вашите данни посредством изпращане на имейл на адрес: admin@myoptis.net.
 • Всяко лице има право да се регистрира в панела на MyOptiS само веднъж, с един-единствен имейл. Регистрацията на няколко лица от един и същ имейл е невъзможна, защото всеки участник трябва да има уникален имейл адрес.
 • Важно е да знаете, че Вашата самоличност ще бъде уважена и поверителността на отговорите Ви ще бъде запазена.
 • Екипът на МyOptiS си запазва правото да изтрие дадена регистрация при съмнения за злоупотреби без да дава обяснения.

Моят ОptiS