Защо да се регистрирам


Защо да се регистрирам?

Участието ви в панела на MyOptis ще Ви даде възможност:

1. Да изразявате мнението си за различни продукти и услуги, като по този начин помагате на компаниите да ги подобряват така, че да отговарят на Вашите нужди и потребности.

2. Да участвате в различни и интересни проекти като:
         • тестване на реклами;
         •тестване на лога;
         •тестване на опаковки;
         •тестване на идеи за нови продукти;
         •други.

3. Да получавате точки от всяко изследване, които в последствие можете да заменяте с ваучери за пазаруване в обекти като: 


Важно е да знаете, че Вашата самоличност ще бъде уважена и поверителността на отговорите Ви ще бъде запазена.
 

Моят ОptiS